Jak działa Bitcoin?

To jest pytanie, które często powoduje zamieszanie. Oto krótkie wyjaśnienie!

Podstawy dla nowego użytkownika

Jako nowy użytkownik, na początek wystarczy tylko wybrać portfel, który zainstalujesz na komputerze lub w Twoim telefonie komórkowym. W momencie kiedy zainstalujesz portfel, automatycznie zostanie wygenerowany Twój pierwszy adres Bitcoin z możliwością tworzenia większej ilości adresów, gdy tylko będziesz go potrzebował. Jeden ze swoich adresów Bitcoin możesz ujawnić znajomym, abyś mógł przyjmować od nich płatności, lub odwrotnie, możesz płacić swoim znajomym jeśli przekażą Ci ich własne adresy. W rzeczywistości jest to bardzo podobne do zasad działania poczty e-mail. Więc wszystko, co pozostało Ci do zrobienia na obecną chwilę, to uzyskać potrzebną ilość bitmonet i zapewnić im odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Aby rozpocząć korzystanie z Bitcoin, nie jest wymagane zrozumienie szczegółów technicznych jakimi rządzi się ten system.

Jednakże, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czytaj dalej!

Jak działa Bitcoin

Łańcuch bloków

Łańcuch bloków (blockchain) to wspólny publiczny dziennik transakcji, na którym opiera się cała sieć Bitcoin. Wszystkie potwierdzone przez sieć transakcje są zawarte w łańcuchu bloków (blockchain) bez wyjątku. W ten sposób, nowe transakcje są weryfikowane i sprawdzane przez całą sieć pod względem tego, czy wydawane bitmonety faktycznie należą do użytkownika, który je wysyła. Integralność i chronologiczny porządek łańcucha bloków są oparte na zaawansowanej kryptografii.

Transakcja

Transakcja to transfer wartości pomiędzy adresami Bitcoin, która zostaje zawarta w łańcuchu bloków. Portfele Bitcoin przechowują w tajemnicy niepowtarzalny fragment danych, zwany kluczem prywatnym, który jest unikalny dla każdego adresu Bitcoin. Klucze prywatne są używane do podpisywania transakcji, zapewniając w ten sposób matematyczny dowód, że pochodzą one od właściciela konkretnych adresów. Podpis zapobiega również przed zmianą transakcji przez innych, gdy zostanie już wysłana. Wszystkie transakcje są propagowane wśród wszystkich użytkowników i potwierdzone przez sieć w kilka minut po jej przesłaniu, w procesie zwanym górnictwem/miningiem/wydobywaniem/generowaniem/audytem sieci.

Górnictwo

Górnictwo to rozproszony system oparty na zgodności, używany do potwierdzenia oczekujących transakcji poprzez włączenie je do łańcuchu bloków. Wymusza chronologiczny porządek w łańcuchu bloków, chroni neutralność sieci i pozwala na porozumienie się wielu komputerów w sprawie stanu i statusu systemu. Aby transakcje mogły zostać potwierdzone, muszą być spakowane w bloku, który podporządkowany jest bardzo surowym zasady kryptograficznym, które następnie zostaną zweryfikowane przez sieć. Zasady te nie pozwalają na jakąkolwiek ingerencję w bloku poprzedzającym, ponieważ spowoduje to unieważnienie wszystkich następujących bloków. Górnictwo również stwarza odpowiednik konkurencyjnej loterii uniemożliwiającej jakiejkolwiek jednostce dodawania nowych bloków kolejno w łańcuchu bloków. W ten sposób nie każdy może kontrolować, co jest zawarte w łańcuchu bloków lub zamienić część łańcucha bloków w celu cofnięcia własnych transakcji.

Idąc w dół króliczej nory

To tylko bardzo krótkie i zwięzłe podsumowanie systemu. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, możesz przeczytać oryginalne wytyczne opisujące system oraz odwiedzić Bitcoin Wiki.